Tarkastelu keskitettyjen evaluointien käytöstä ja hyödyllisyydestä

Miten strategisia kehityspolitiikan evaluointeja käytetään – vai käytetäänkö niitä? Tarkastelussa arvioitiin vuosina 2015–2022 toteutettujen erilaisten evaluointien, metaevaluointien ja tarkastelujen käyttöä ja hyödyllisyyttä.

Tarkastelu nosti esille sekä vahvuuksia että heikkouksia.

Raportin kansikuva: Matti Nummelin

Evaluointiprosessin vahvuudet:

 • Evaluointisuunnitelmat laaditaan vuosittain neuvoa-antavasti.
 • On alettu tehdä eri tyyppisiä evaluointeja, esim. tarkastelut.
 • Evaluoinneissa huomioidaan paremmin kehityspolitiikan ja ulkopolitiikan ja/tai kauppapolitiikan johdonmukaisuus.
 • Ulkoistettu evaluointipalvelu (Evaluation Management Services, EMS) varmistaa evaluointien laatua.
 • Ulkoministeriön henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua evaluointeihin.
 • Raportit sisältävät paljon tietoa ja ovat teknisesti laadukkaita.

Evaluointiprosessin heikkoudet:

 • Kehitysevaluoinnin yksikön teettämät evaluoinnit kestävät noin kaksi vuotta ideasta evaluoinnin valmistumiseen.
 • Evaluointien tulokset eivät ole aina ollut saatavilla tarvittaessa.
 • Raportit eivät houkuttele potentiaalisia käyttäjiä, eikä evaluointitulosten jakaminen vastaa sidosryhmien tarpeisiin.
 • Kiinnostuneet evaluointien käyttäjät eivät tiedä, mistä evaluointiraportit ja tietotuotteet löytyvät.
 • Aiemmat evaluoinnit unohdetaan liian nopeasti
 • Evaluointeja ei oteta käyttöön ulkoministeriön johtoryhmissä eikä ministerien kanslioissa. UM:n johto ei siis hyödynnä evaluointien tuottamaa tietoa.
 • Johdon vastinetta käytetään evaluointitulosten hyödyntämiseen, mutta prosessi ei toimi hyvin.
 • Evaluoinnin käyttö on keskittynyt liikaa evaluointisuosituksiin painottaen vähemmän löydöksiä ja johtopäätöksiä.
 • Kehitysevaluointia ei tunneta UM:n kaikilla osastoilla.
 • Yksilöllisen koulutuksen ja oppimiseen painottaminen ei tue UM:n tiedolla johtamista.

Katsauksessa annettiin kuusi suositusta viestinnän, tiedonvaihdon, johdon reagointiprosessin ja oppimisen tehostamiseksi sekä evaluointien monipuolistamiseksi.

Raportti

Review of the Use and Utility of Centralised Evaluations (englanniksi, pdf, 71 sivua, 2,01 mt) (linkki julkaisuarkisto Valtoon)(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Powerpoint esitys

Final presentation 11.4.2023 (englanniksi, pdf, 9 sivua, 228 KB)

Raportin tiivistelmä

Review of the Use and Utility of Centralised Evaluations - Highlights (englanniksi, pdf, 2 sivua, 233 KB)

Julkaisun pysyvä osoite on

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164909/32179376_Review_Use_Utility_Centralized_Evaluations_23_04_04_B.pdf?sequence=1&isAllowed=y(Linkki toiselle web-sivustolle.)(Linkki toiselle web-sivustolle.)