Kansainvälistymis- ja kaupanesteselvitys 2013

Kansainvälistymis- ja kaupanesteselvitys 2013

Ulkoministeriö yhdessä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa kartoitti syksyllä 2012 suomalaisten yritysten kohtaamia haasteita kansainvälistymisessä ja kaupankäynnissä. Selvityksen tulokset julkistettiin 28. toukokuuta 2013. Julkistettu kansainvälistymis- ja kaupanesteselvitys on laatuaan ensimmäinen. Aiemmin suomalaisyrityksien kokemuksia on kartoitettu kaupanesteiden osalta, viimeksi vuonna 2009.

Kyselyyn vastasi noin 600 yritystä, jotka kattavat sekä liikevaihdoltaan että toimialoina valtaosan Suomen ulkomaankaupasta. Vastaajista yli 90 prosenttia oli pk-yrityksiä.

Selvitys kertoo kaupanesteiden määrän viime vuosina lisääntyneen. Niistä suurin osa liittyy tavaroiden vienti- ja tuontikauppaan. Kansainvälistymisen osalta yritysten suurin mielenkiinto kohdistuu jo tällä hetkellä tärkeille vientimarkkinoille.

Selvityksestä käy ilmi yritysten pitävän julkisesti tarjottuja kansainvälistymispalveluja edelleen tärkeinä. Muun muassa ministerivetoisia vienninedistämismatkoja pidetään hyödyllisinä.

Kansainvälistymis- ja kaupanesteselvitys 2013 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 1019 KB) )

kauppa