Suomennos: Tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistus: Yhdistyneet kansakunnat

Tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistus: Yhdistyneet kansakunnat 

Yhdistyneiden kansakuntien tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistus "The United Nations Guidance for Effective Mediation" julkaistiin kesällä 2012 YK:n pääsihteerin rauhanvälitysraportin liitteenä. Ulkoasiainministeriö julkaisee nyt ohjeistuksen suomeksi.

YK:n yleiskokous hyväksyi kesäkuussa 2011 Suomen ja Turkin aloitteesta YK:n ensimmäisen rauhanvälityspäätöslauselman (A/65/283), joka sisälsi YK:n pääsihteerille osoitetun pyynnön laatia ohjeistus tehokkaampaan rauhanvälitykseen. Tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistus kuuluu Suomi-Turkki –rauhanvälitysaloitteen konkreettisiin tuloksiin.

Ohjeistuksen valmistelemiseksi YK:n sihteeristö keräsi näkemyksiä mm. YK:n jäsenvaltioilta, YK-järjestöiltä, muilta kansainvälisiltä järjestöiltä, kansalaisjärjestöiltä sekä rauhanvälittäjiltä ja rauhanvälityksen asiantuntijoilta.

Ohjeistus esittelee kahdeksan rauhanvälityksen keskeistä perusperiaatetta ja tarjoaa käytännön ohjeita rauhanvälitykseen. Ohjeistuksesta on tullut nopeasti keskeinen elementti rauhanvälityksestä käytävässä kansainvälisessä keskustelussa, ja se on osaltaan vahvistanut YK:n roolia rauhanvälityksen normatiivisen perustan asettajana.

Suomennos: (The UN Guidance for Effective Mediation, 2012)

Ulkoasiainministeriö on käännättänyt ohjeistuksen suomeksi. Ulkoasiainministeriö  toivoo, että ohjeistus on hyödyksi alan suomalaisille toimijoille, ja kannustaa käyttämään sitä hyväksi esimerkiksi rauhanvälityskoulutuksessa.

RauhanvalitysYK


Tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistus: Yhdistyneet Kansakunnat, 25.6.2012(avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, suomennos: ulkoministeriö, poliittinen osasto(avautuu uuteen ikkunaan))

Englanninkielinen alkuperäisteos: The United Nations Guidance for Effective Mediation, Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)25 June 2012Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, www.peacemaker.un.org)

Mahdolliset tiedustelut:
Poliittinen osasto
YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikkö
sähköposti: POL-50@formin.fi