Suomen toiminta kansalaisyhteiskuntien vahvistamiseksi ja niille suotuisien toimintaympäristöjen edistämiseksi

Kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen on tärkeä tavoite Suomen kehityspolitiikassa ja keino saavuttaa muita kehityspoliittisia tavoitteita. Kansalaisyhteiskuntien tukeminen on tärkeää nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa kansalaisyhteiskunnan tila kutistuu ja autokratisoituminen lisääntyy.

Tämä ulkoministeriön (UM) tilaustutkimus tarkastelee kansalaisyhteiskuntien vahvistamista ja niille suotuisien toimintaympäristöjen edistämistä Suomen kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä. Se keskittyy erityisesti kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen (2017) toimeenpanoon Suomen kehityspolitiikan eri sektoreilla. Tutkimus perustuu dokumenttianalyysiin ja haastatteluihin. Lisäksi järjestettiin osallistava työpaja monialaisten sidosryhmien kanssa. Tulokset osoittavat, että kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen koetaan erittäin tärkeäksi Suomen kehityspolitiikan eri sektoreilla ja sen painoarvo on kasvanut. Suomen kehityspolitiikka ja -yhteistyö tukee kansalaisyhteiskuntia useilla erilaisilla rahoitusinstrumenteilla. Suuri osa tästä työstä on kuitenkin näkymätöntä, ja yleinen käsitys on, että kansalaisyhteiskuntien tukeminen liittyy UM:n tukeen suomalaisille kansalaisjärjestöille. Vastatakseen nykyajan maailmanpoliittisiin haasteisiin Suomen tulisi kehittää strategisempaa ja poliittisempaa lähestymistapaa kansalaisyhteiskuntien ja niille suotuisien toimintaympäristöjen tukemisessa.

Englanninkielinen raportti

Finland’s action to strengthen civil societies and advance their enabling environment (Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto)(Linkki toiselle web-sivustolle.)