Suomen tavoitteet eurooppalaisen romanipolitiikan edistämiseksi. Suomen eurooppalaisen romanipolitiikan käsikirja

Suomen tavoitteet eurooppalaisen romanipolitiikan edistämiseksi. Suomen eurooppalaisen romanipolitiikan käsikirja. (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF 895kt)

Käsikirjan muotoon laadittu työryhmäraportti ”Suomen tavoitteet eurooppalaisen
romanipolitiikan edistämiseksi” vastaa valtioneuvoston periaatepäätöksellään joulukuussa 2010 hyväksymän Suomen romanipoliittisen ohjelman (ROMPO) ehdotukseen, että Suomelle laaditaan ulkoasiainministeriön johdolla kansainvälisen romanipolitiikan vaikuttamisstrategia.

Tavoitteeksi asetettiin, että Suomi vaikuttaisi aktiivisesti eurooppalaisen romanistrategian muovautumiseen tarjoamalla mallejaan ja kokemuksiaan romanien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisestä samalla oppien muiden maiden kokemuksista ja hyvistä käytännöistä. Tässä työssä Suomen edustajat, virkamiehet ja muut, saisivat tukea vaikuttamisstrategiasta.

Käsikirja jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen osa on ehdotusosa ja toinen osa
taustaosio. Ehdotusosassa tuodaan esille Suomen näkemykset ja ehdotukset. 

ihmisoikeudet