Suomen julkisen kansainvälisen ilmastorahoituksen toimeenpanon suunnitelma

Hallitusohjelman mukaisesti Suomi lisää kehittyville maille kanavoitavaa ilmastorahoitusta. Kansainvälinen ilmastorahoitus lähes kaksinkertaistuu tällä hallituskaudella. Suunnittelulukujen valossa kasvu on 93 % edelliseen hallituskauteen verrattuna. Vuosi 2023 tulee olemaan ilmastorahoituksen huippuvuosi; rahoitus noussee jopa 249 miljoonaan euroon. Tämän jälkeen rahoituksen suunnitellaan jatkuvan n. 200 miljoonan euron vuositasolla vuoteen 2026 saakka.

Ilmastorahoitusta kanavoidaan sekä lahjamuotoisena että investointi- ja lainamuotoisena tukena. Hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti lahjamuotoisen tuen ennakoidaan jakautuvan tasapuolisesti hillinnän ja sopeutumisen tuen kesken vuodesta 2022 alkaen. Päästövähennysten lisäksi rahoituksella saavutetaan muita tuloksia; sidotaan hiiltä, ehkäistään katastrofeista aiheutuvia kuolemia sekä autetaan heikoimmassa asemassa olevia yhteisöjä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, ja saadaan liikkeelle yksityistä rahoitusta.

Team Finland -toimijat avaavat suomalaisille toimijoille väyliä uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, joita kasvavat ilmastorahoitusvirrat luovat. Tukitoimintoja kehitetään, jotta ne kohtaisivat paremmin suomalaisten toimijoiden osaamisen, tuotteet ja kiinnostuksen kehittyviä markkinoita kohtaan. Samalla tarkastellaan nykyisen, osin sirpaloituneen rahoitusinstrumenttivalikoiman uudistamista.

Ilmastorahoituksen toimeenpanon suunnitelma