Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa vuonna 2022

Tässä kertomuksessa kuvataan ne EU-tuomioistuimessa vireillä olevat asiat, joihin Suomen hallitus on osallistunut vuoden 2022 aikana. Kertomuksessa on myös ne tapaukset, joihin Suomi on osallistunut aiemmin ja joissa on nyt annettu julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tai tuomio. Lisäksi käydään läpi Euroopan komission kertomuskaudella Suomelle lähettämät jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskevat kirjeet sekä virallista menettelyä edeltävät EU Pilot -kirjeet.

Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1.–31.12.2022 (pdf, 2 Mb, 54 sivua)