Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa vuonna 2021

Tässä kertomuksessa kuvataan ne EU-tuomioistuimessa vireillä olevat asiat, joihin Suomen hallitus on osallistunut vuoden 2021 aikana. Lisäksi käydään läpi EU:n komission kertomuskaudella Suomelle lähettämät jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskevat kirjeet.

Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1.–31.12.2021 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 2,4 Mt, 55 sivua)