Suomalaisten koulutusalan asiantuntijoiden asiantuntijuus, työ ja vaikuttavuus kansainvälisissä järjestöissä

Tutkimuksessa analysoidaan koulutusalan asiantuntijoiden sijoittumista strategisesti kansainvälisissä organisaatioissa ja heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa koulutusalan kehitysyhteistyöhön. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan asiantuntijoiden urapolkuja ja tutkitaan heidän näkemyksiään Suomen roolista alan globaalissa kehitysyhteistyössä.

Analyysin johtopäätöksenä on, että tutkimukseen osallistuneet koulutusalan asiantuntijat pitävät Suomen vaikuttamismahdollisuuksia vähäisinä verrattuna koulutusalan kehitysyhteistyötä tekeviin vertailumaihin. Asiantuntijoiden resurssit ja vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. Opetus- ja ulkoasiainhallinnon sekä ulkomaille sijoitettujen koulutusasiantuntijoiden välisiä yhteyksiä kuvataan vähäisiksi. Tutkimuksen perusteella asiantuntijat hyötyisivät julkishallinnon ja ministeriöiden aktiivisemmasta roolista. Tutkimuksen tärkeimmät suositukset ovat: Suomen kehitysyhteistyön aktiivinen ja strateginen asemointi globaalissa koulutusarkkitehtuurissa, kansallisen kehitysyhteistyöstrategian kehittäminen koulutusalalla, kansainvälisen uran ja kansainvälisen koulutusasiantuntemuksen tuen lisääminen sekä koulutusasiantuntijaverkostojen viestinnän lisääminen ja aktiivinen ylläpito.

Englanninkielinen raportti

Suomalaisten koulutusalan asiantuntijoiden asiantuntijuus, työ ja vaikuttavuus kansainvälisissä järjestöissä (Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto)(Linkki toiselle web-sivustolle.)