Sukupuolten tasa-arvon edistämisen strategia ja toimintaohjelma Suomen kehitysmaapolitiikassa 2003-2007

Sukupuolten tasa-arvon edistämisen strategia ja toimintaohjelma Suomen kehitysmaapolitiikassa 2003-2007

Sukupuolten tasa-arvon edistämisen strategia ja toimintaohjelma Suomen kehitysmaapolitiikassa 2003-2007 (PDF, 4,9 Mt)

Strategy and Action Plan for Promoting Gender Equality in Finland’s Policy for Developing Countries 2003-2007 (PDF, 989 kt)