Sosiaaliturva Afrikassa: Katsaus sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja ulkoisiin shokkeihin

Sosiaaliturva on ihmisoikeus ja oleellinen osa köyhyydeltä suojautumista ja kestävän kasvun mahdollistamista. Kun uusia sosiaaliturvainstrumentteja suunnitellaan uusien haasteiden, kuten ulkoisten shokkien (esim. sääilmiöt, luonnonkatastrofit, pandemiat, sodat ja konfliktit ja siirtolaisuus), varalta, on oleellista ymmärtää ohjelmia paremmin ja ottaa huomioon niiden sukupuolivaikutukset.

Tämän kartoittavan katsauksen tarkoituksena oli käydä läpi tietoa siitä, miten Afrikassa sosiaaliturvan avulla vastataan sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja ulkoisiin shokkeihin. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan, mitä pitäisi ottaa huomioon sosiaaliturvaohjelmia laajennettaessa. Etsimme sosiaaliturvaa ja sukupuolten välistä tasa-arvoa tai ulkoisia shokkeja käsitteleviä tutkimuksia viidestä akateemisesta tietokannasta ja harmaasta kirjallisuudesta. Haastattelimme 12 haastattelussa 14:ää kansainvälisissä järjestöissä toimivaa asiantuntijaa, ja datan analysointiin käytimme temaattista sisällönanalyysia. Kävimme läpi 140 kokonaista artikkelia. Harvoissa artikkeleissa käsiteltiin sekä ulkoisia shokkeja että sukupuolta. Tutkimusten mukaan sosiaaliturvalla voi olla myönteisiä vaikutuksia voimaantumiseen ja tyttöjen ja naisten hyvinvointiin, mutta siitä voi olla hyötyä myös ulkoisten shokkien aikana. Kuitenkin palveluissa tunnistettiin useita aukkoja, ja sosiaaliturva on punottava mukaan toimivaan järjestelmään, joka tarjoaa myös muita palveluita. Löysimme muutaman arvion sosiaaliturvan vaikutuksista ulkoisten shokkien aikana. Haastattelumme vahvistavat katsauksen löydökset ja viittaavat siihen, että Afrikasta löytyy niin aukkoja palveluissa kuin lupaaviakin lähestymistapoja. Kokonaisuudessa löydökset korostivat, kuinka tärkeää on lähestyä sukupuolten välistä tasa-arvoa, ulkoisia shokkeja ja vammaisuutta yhdessä, ja vahvistaa avainohjelmia ja -palveluita.

Englanninkielinen raportti

Social protection in Africa: A focus on gender equality and external shocks(Linkki toiselle web-sivustolle.)