Selvitys Suomen julkisen sektorin osallistumisesta kehitysyhteistyöhön

Kehityspolitiikan yksikön tilaama selvitys Suomen julkisen sektorin osallistumisesta kehitysyhteistyöhön on julkaistu englanniksi: Participation of Finnish Public Sector Institutions in the Implementation of Development Policy and Cooperation

Selvityksessä tarkastellaan erityisesti suomalaisten virastojen ja laitosten osallistumista Twinning-, Taiex- ja IKI-toimintaan ja niihin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Selvityksessä annetaan viisi suositusta julkisen sektorin toimijuuden vahvistamiseksi ja jatkokehittämiseksi kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön alalla.