Sambian ympäristö- ja luonnonvarahankkeiden vaikuttavuusevaluointi

Ulkoministeriö teetti ulkopuolisen vaikuttavuusevaluoinnin Sambian ympäristö- ja luonnonvarahankkeista. Evaluoinnin tavoitteena oli antaa riippumaton arvio hankkeiden vaikuttavuudesta ja kestävyydestä sekä arvioida yleisesti Suomen jo päättynyttä tukea ympäristö- ja luonnonvarasektoreilla Sambiassa.

Evaluointi käsitti kolme eri hanketta, joita Suomi rahoitti vuosien 2010 ja 2019 välisenä aikana: Integrated Land Use Assessment phase 2 (ILUA II) – 2010-2017, Civil Society Environment Fund phase 2 (CSEF2) – 2015-2019 sekä Decentralised Forest and other Natural Resources Programme (DFONRMP)– Introduction project – 2015-2018.

Evaluoinnin mukaan hankkeilla onnistuttiin kehittämään hyödynsaajaorganisaatioiden kapasiteettia sekä edistämään metsien suojelua ja paikallista kestävää elinkeinotoimintaa. Lisäksi DFONRMP-hankkeen kautta edistettiin paikallisen lainsäädännön kehittämistä yhteismetsien osalta. Kaikkien kolmen hankkeen arvioidaan edistäneen sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia, ja hankkeiden välistä koherenssia pidettiin hyvänä. Synergioita ei kuitenkaan katsota täysimääräisesti hyödynnetyn, ja kehitysyhteistyön painopisteiden muutosten arvioidaan heikentäneen tuloksellisuutta ja pitkän aikavälin vaikuttavuutta.

Ulkoministeriön lisäksi evaluointi tarjoaa hyödyllisiä suosituksia paikallisille toimijoille sekä Sambian ympäristö- ja luonnonvarasektoreilla toimiville kansainvälisille avunantajille.

Evaluointiraportti

Evaluointi Sambian ympäristö- ja luonnonvarahankkeista (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, englanti, 1,9 MB, 83 sivua)