Handlingsprogram för fredsmäkling

Handlingsprogram för fredsmäkling  (avautuu uuteen ikkunaan)(PDF) 
utrikesministeriet 14.12.2011 

Handlingsprogram för fredsmäkling (avautuu uuteen ikkunaan)Innehåll

Handlingsprogram för fredsmäkling

  1. Finlands agerande för att utveckla internationell fredsmäkling
  2. Främjande av Finlands egen fredsmäklingskapacitet
  3. Ökat fi nländskt deltagande i internationell fredsmäkling 
  4. Tematiska och regionala tyngdpunkter 
  5. Finansiering

    Förkortningar  

Utrikesministeriets publikationer 11/2011
PDF ISBN 978-951-724-975-1