Puoliväliarvio Etiopian maanhallinnan tukihankkeen toisesta vaiheesta (REILA II)

Ulkoministeriö teetti joulukuussa 2020 ulkopuolisen puoliväliarvion Etiopian maanhallinnan tukihankkeen toisesta vaiheesta (REILA II).

REILA-hankkeella on puoliväliarvion mukaan ollut vahva panos Etiopian maaseudun maanhallintajärjestelmään. Se toimii perustana maaoikeuksien vahvistamiselle ja maaseutuväestön toimeentulon parantamiselle. Hanke on ollut hyvin merkityksellinen niin maanomistajille kuin maattomillekin, miehille ja naisille sekä haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille. Puoliväliarvio suositti hankkeen jatkamista tavoitteiden mukaisesti ja työn jatkamista kolmannessa vaiheessa.

Raportti (12/2020): Puoliväliarvio Etiopian maanhallinnan tukihankkeen toisesta vaiheesta (Englanniksi, pdf, 77 sivua, 1,79 MB)