PEGASE DFS ohjelman evaluointi

PEGASEn suoran tuen -ohjelmaa (PEGASE Direct Financial Support, DFS) toteutetaan Palestiinalaishallinnon alueilla. Ohjelman itsenäinen evaluointi arvioi tuloksia ja kattoi vuodet 2018-2019. Erityisesti arvioitiin tulosten saavuttamista asetettuihin tavoitteisiin nähden ja tekijöitä tulosten taustalla. Evaluointi vetää yhteen oppeja, johtopäätöksiä ja antaa suosituksia PEGASE ohjelmien vahvistamiseksi.

Vuonna 2008 perustettu Pegase on EU:n keskeisin mekanismi palestiinalaisen valtionrakentamisen ja kansallisen kehityssuunnitelman toimeenpanon tukemiseksi. Pegase-mekanismi on ohjelmakokonaisuus, joka koostuu suoran rahallisen tuen komponenteista sekä niitä täydentävistä komission teknisen avun hankkeista.

Pegase-mekanismin kautta rahoitetaan 1) Palestiinalaishallinnon virkamiesten palkkojen ja eläkkeiden maksua, 2) sosiaaliturvaa köyhille perheille ja 3) erikoissairaanhoidon tarpeessa olevien ihmisten hoitoa Itä-Jerusalemin sairaaloissa. Suomen tuki 1,678 MEUR v. 2022 kohdistuu erikoissairaanhoitoon, samalla pitäen yllä Itä-Jerusalemin palestiinalaissairaaloiden verkostoa. Suomi on rahoittanut Pegase-mekanismia vuodesta 2009.

Evaluointiraportti on luettavissa englanniksi Euroopan Unionin verkkosivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.).