Päivitetty Suomen kehityspolitiikan tulosohjauksen yleisohje

Tulosohjaus Suomen kehityspolitiikassa – yleisohje kestäviin kehitystuloksiin ohjaamiseksi avaa tulosohjauksen perusmääritelmiä, tavoitteita ja periaatteita Suomen kehityspolitiikassa. Kyseessä on päivitetty versio edellisestä vuonna 2015 julkaistusta yleisohjeesta.


Yleisohje sisältää muun muassa kuvauksia uudistuksista, kuten OECD/DAC:n kestävän kehityksen tulosohjausta koskevat periaatteet sekä avaa niiden tulkintaa Suomen kehityspolitiikassa. Yleisohjeessa kuvataan muutosteorialähestymistapa, jota Suomi on alkanut soveltaa kehitysyhteistyönsä ohjelmoinnissa ja siihen liittyvässä seurannassa. Lisäksi ohjeessa kuvataan, miten kehitysyhteistyön riskienhallinta edistää vaikuttavaa tulosohjausta.

Yleisohje selventää useiden muiden Suomen kehityspolitiikan keskeisten periaatteiden, kuten ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan, roolia tulosohjauksessa.

Ulkoministeriö soveltaa ohjetta organisaatiotasolla ja sitä käytetään kaikkien kehitysyhteistyön muotojen ja interventioiden suunnittelussa, seurannassa ja toteutuksessa.

Englanninkielinen selvitys (Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto)(Linkki toiselle web-sivustolle.)