Loppuevaluointi: Juja-tien sähköaseman modernisointi Keniassa

Evaluointi on osa evaluointien sarjaa, jotka tehdään jo päättyneistä korkotukiluotolla toteutetuista hankkeista. Evaluoinneilla tuetaan investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentin (Public Sector Investment Facility, PIF) toteuttamista, kehittämistä ja johtamista.

Juja-tien sähköasemaa kunnostettiin ja modernisoitiin vuosina 2014-2018. Sähköaseman siirto- ja jakelukapasiteetti kasvoi 255 MVA:sta 360 MVA:iin, samalla kun sen luotettavuus parani 90 %.

Hankkeella on ollut keskeinen merkitys sähköpalvelujen parantamisessa Nairobin alueella ja sen ulkopuolella kansallisella tasolla, sen lisäksi, että se on hyötynyt vakaasta, turvallisesta ja luotettavasta sähkönsyötöstä asuintaloille, kaupallisille ja teollisille kuluttajille. Näin ollen hanke on tuonut merkittävimmän panoksen nykyaikaisten ja tehokkaiden sähköpalvelujen tarjoamiseen.

Evaluointi valmistui lokakuussa 2022. Se on osa päättyneiden korkotukihankkeiden evaluointisarjaa. Tulosten avulla kehitetään edelleen korkotuen seuraajaa, PIF-instrumenttia.

Arvioinnissa annettiin suosituksia budjetointiin, verkostoitumiseen kehitysyhteisön kanssa, hankkeiden edistämiseen, hankkeen seurantavälineisiin (looginen kehikko ja muutosteoria) ja hankkeiden turvatoimiin (ESIAt). Jotkut suosituksista on jo otettu käyttöön PIF-instrumentissa.

Evaluointiraportti

Ex-Post Evaluation of Concessional Credit Scheme Project: The Juja Road Substation Renewal in Kenya (englanniksi, pdf, 72 sivua, 827 KT)