Loppuevaluointi innovaatiokumppanuusohjelmasta (Innovation Partnership Programme, Phase II)

Evaluoinnin päätarkoituksena oli arvioida ja analysoida innovaatiokumppanuusohjelman vaikutuksia ”start-up ekosysteemin” ja innovaatiopolitiikan kehittämiseen Vietnamissa. Lisäksi evaluoinnissa arvioitiin ohjelman arvoa ja merkitystä keskeisten sidosryhmien näkökulmasta sekä sen roolia transitiossa perinteisestä kehitysavusta kauppaan Suomen ja Vietnamin välillä.

Evaluointiraportti

Final Evaluation of the Innovation Partnership Programme, Phase II (englanniksi, PDF, 133 sivua, 3 Mt)