Loppuevaluointi: Hondurasin maaseudun sähköistyshanke

Evaluointi on osa evaluointien sarjaa, jotka tehdään jo päättyneistä korkotukiluotolla toteutetuista hankkeista.

Hankkeen tarkoituksena oli laajentaa sähköverkkoa maaseudulle ja kaupunkien äärialueille köyhyyden vähentämiseksi. Hanke toteutettiin Hondurasin valtion ja Suomen ulkoministeriön yhteisrahoituksella. Evaluoinnin tarkoituksena oli arvioida 
1) oliko hanke toteutettu asianmukaisesti ja tehokkaasti 
2) kuinka hyvin se saavutti asetetut tavoitteet 
3) kuinka kestäviä hankkeen tulokset ovat sekä 
4) tuottaa suosituksia korkotukiluotot korvanneen PIF-instrumentin edelleen kehittämiseen.

Evaluointi piti hanketta relevanttina, sillä se paransi vastaanottavien yhteisöjen elämän laatua ja hanke kohdistui köyhyysrajan alapuolella eläville ihmisille. Tulevia hankkeita ajatellen, evaluointi suositteli selkeästi määriteltyjä indikaattoreita hankkeen suunnitteluun ja arviointiin sekä lähtötilanteen (baseline) ja tavoitteiden määrällisten tavoitteiden asettamista.

Evaluointiraportti

End of the Project Evaluation: Rural Electrification Project in Honduras (pdf, englanti, 3,67 MB, 69 sivua)

Honduras
kehitysyhteistyö
sähköistys