Laosin metsä- ja kartoitushankkeiden synteesievaluointi

Ulkoministeriö teetti ulkopuolisen synteesievaluoinnin Laosin metsä- ja kartoitushankkeista. Evaluoinnin tavoitteena oli antaa ulkopuolinen ja itsenäinen arvionti hankkeiden tuloksista ja niiden kestävyydestä sekä arvioida yleisesti Suomen tukea metsäsektorilla Laosissa.

Laosin metsähankkeessa oli rinnakkainen rahoitus Laosin hallitukselta, Maailmanpankilta ja Suomelta, mikä oli erityisen mielenkiinnon kohteena evaluoinnissa.

Evaluointi osoitti, että hankkeet ovat olleet tarkoituksenmukaisia sekä Laosin ja Suomen poliittisten tavoitteiden kannalta ja ovat osoittaneet pitkäaikaista sitoumusta parantaa tuotantometsien hallintaa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Osallistavan ja kestävän metsänhallinnan kehittäminen ja pilotoiminen sekä sen saaminen toimintaan lähes koko maanlaajuisesti oli metsähankkeen merkittävin vaikutus. Hankkeet yleisesti ovat vähentäneet metsäkatoa. Evaluointi osoitti kuitenkin myös tehostamisen varaan hankkeen toteutuksessa ja nosti esiin huolen saavutettujen tulosten kestävyydestä.

Evaluointiraportti

Synteesiraportti (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, English, 3,5 MB, 201 sivua)