Kehitysyhteistyön mielipidemittaus 2019

Suomalaisista 89 prosenttia pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä. Vahvinta kannatus on alle 25-vuotiaiden joukossa. Yli puolet suomalaisista katsoo, että Suomen tulisi EU:n neuvoston puheenjohtajana edistää etenkin naisten ja tyttöjen asemaa sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa ja siihen sopeutumista. Suomalaiset pitävät EU:n kautta tehtävää kehitysyhteistyötä tärkeimpänä Suomen kehitysyhteistyön toimintamuotona.

Tutkimusraportti: Suomalaisten mielipiteet kehitysyhteistyöstä / Juho Rahkonen (avautuu uuteen ikkunaan)

Infografiikka

Kehitysyhteistyö on erittäin tai melko tärkeää  (avautuu uuteen ikkunaan)

Mitä kehitysyhteistyön teemoja Suomen pitäisi EU-puheenjohtajakaudellaan painottaa (avautuu uuteen ikkunaan)

Suomella on kehitysyhteistyössä eniten annettavaa koulutuksessa (avautuu uuteen ikkunaan)

67% suomalaisista lisäisi kehitysyhteistyön määrärahoja (avautuu uuteen ikkunaan)

Minkälaisia ilmastotoimia Suomen tulisi tukea osana kehitysyhteistyötä (avautuu uuteen ikkunaan)

47% suomalaisista on kuullut YK:n uusista kestävän kehityksen tavoitteista (avautuu uuteen ikkunaan)