Kehitysyhteistyön mielipidemittaus 2016


Suomalaisten mielipiteet kehitysyhteistyöstä – Tutkimusraportti / Juha Rahkonen / 12.7.2016 (PDF, 1,14 MB)

Julkaistu 12.7.2016

Suomalaisista 80 % on sitä mieltä, että kehitysyhteistyöllä voidaan ehkäistä pakolaiskriisien syntymistä siten, ettei ihmisten tarvitsisi lähetä pois kotimaastaan. Pakolaiskriisin ehkäisemisessä suomalaiset painottavat pitkäkestoisia keinoja, kuten demokratian ja hyvän hallinnon kehittämistä sekä koulutusta ja tasa-arvoa.

Kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä suomalaisista pitää 84 %, ja entistä harvempi leikkaisi nyt kehitysmäärärahoja.