Kehitysyhteistyön mielipidemittaus 2003

Kehitysyhteistyö / UM/Kehitysyhteistyöosasto / Lokakuu 2003 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 389 kt)

Julkaisija: Ulkoasiainministeriö
Julkaistu: Lokakuu 2003

Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy ulkoasiainministeriön toimesta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä ja tiedontasoa kehitysyhteistyöstä. Osaa tutkimuksessa selvitettävissä olevista asioista on tutkittu myös aikaisemmin, vuosina 2000, 2001 ja 2002.