Kehitysyhteistyön maaohjelma ja -strategia 2021–2024: Ukraina

Suomen kokonaisvaltaisen toiminnan tavoitteita Ukrainassa kuvataan maastrategiassa ja kehitysyhteistyöhön keskittyvässä maaohjelmassa.

Maastrategian tavoitteita ovat Ukrainan alueellisen koskemattomuuden ja suvereniteetin palauttaminen sekä kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen, Itä-Ukrainan konfliktin lopettaminen, Suomen ja Ukrainan kahdenvälisten suhteiden vahvistaminen ja yhteistyön laajentaminen, yhteiskunnan kestokyvyn ja kansalaisten elinolojen parantaminen sekä Euroopan unionin ja Ukrainan välisten suhteiden vahvistaminen.

Suomi tukee Ukrainaa laaja-alaisesti niin kehitysyhteistyön, siviilikriisinhallinnan, humanitaarisen miinatoiminnan, humanitaarisen avun kuin Euroopan neuvoston, kansalaisjärjestöjen ja Nato-rahastojen kautta. 

Suomen kahdenvälinen kehitysyhteistyö Ukrainassa suuntautuu vuosina 20212024 opetuksen laadun parantamiseen, oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseen, energiaturvallisuuteen ja ilmastokestävyyden parantamiseen.

Finland’s country strategy for Ukraine 2021–2024 (Valtioneuvoston julkaisuarkisto VALTO)(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Country programme for development cooperation Ukraine 2021–2024 (Valtioneuvoston julkaisuarkisto VALTO)(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)