Kehitysyhteistyön maaohjelma ja -strategia 2021–2024: Ukraina

Suomen kokonaisvaltaisen toiminnan tavoitteita Ukrainassa kuvataan maastrategiassa ja kehitysyhteistyöhön keskittyvässä maaohjelmassa.

Maastrategian tavoitteita ovat Ukrainan alueellisen koskemattomuuden ja suvereniteetin palauttaminen sekä kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen, Itä-Ukrainan konfliktin lopettaminen, Suomen ja Ukrainan kahdenvälisten suhteiden vahvistaminen ja yhteistyön laajentaminen, yhteiskunnan kestokyvyn ja kansalaisten elinolojen parantaminen sekä Euroopan unionin ja Ukrainan välisten suhteiden vahvistaminen.

Suomi tukee Ukrainaa laaja-alaisesti niin kehitysyhteistyön, siviilikriisinhallinnan, humanitaarisen miinatoiminnan, humanitaarisen avun kuin Euroopan neuvoston, kansalaisjärjestöjen ja Nato-rahastojen kautta. 

Suomen kahdenvälinen kehitysyhteistyö Ukrainassa suuntautuu vuosina 20212024 opetuksen laadun parantamiseen, oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseen, energiaturvallisuuteen ja ilmastokestävyyden parantamiseen.

Finland’s country strategy for Ukraine 2021–2024 (Valtioneuvoston julkaisuarkisto VALTO)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Country programme for development cooperation Ukraine 2021–2024 (Valtioneuvoston julkaisuarkisto VALTO)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)