Kehitysyhteistyön maaohjelma ja -strategia 2021–2024: Somalia

Suomen kokonaisvaltaisen toiminnan tavoitteita Somaliassa kuvataan maastrategiassa ja kehitysyhteistyöhön keskittyvässä maaohjelmassa.

Vuosina 2021–2024 voimassaolevan maastrategian päätavoitteita ovat Suomen ja Somalian välisten suhteiden monipuolistaminen, rauhan ja valtionrakennuksen edistäminen, sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten oikeuksien tukeminen sekä terveydenhuollon ja opetusalan osallisuutta ja tasa-arvoa huomioivan kehityksen tukeminen. 

Suomen kahdenvälinen kehitysyhteistyö Somaliassa painottuu vuosina 20212024 valtionrakennukseen sekä naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin.

Finland’s country strategy for Somalia 2021–2024 (Valtioneuvoston julkaisuarkisto VALTO)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Country programme for development cooperation Somalia 2021–2024 (Valtioneuvoston julkaisuarkisto VALTO)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)