Kehitysyhteistyön maaohjelma ja -strategia 2021–2024: Mosambik

Suomen kokonaisvaltaisen toiminnan tavoitteita kuvataan Mosambikin maastrategiassa ja kehitysyhteistyöhön keskittyvässä maaohjelmassa.

Vuosina 2021–24 Suomen maastrategian tavoitteena Mosambikissa on tukea rauhanrakentamista ja konfliktien ehkäisemistä, edistää nuorten mahdollisuuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, vahvistaa maan instituutioita ja kehittää maiden välisiä kauppasuhteita.

Suomen kahdenvälinen kehitysyhteistyö suuntautuu vuosina 2021–2024 pääasiassa opetusalan tukemiseen ja hyvän hallinnon kehittämiseen. Tuella parannetaan myös naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä.

Finland’s country strategy for Mozambique 2021–2024 (Valtioneuvoston julkaisuarkisto VALTO)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Country programme for development cooperation Mozambique 2021–2024 (Valtioneuvoston julkaisuarkisto VALTO)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)