Kehitysyhteistyön mielipidemittaus 2020

Neljä viidestä suomalaisesta pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta. Mielipidetiedustelun mukaan 78 prosenttia suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä. Vahvinta kannatus on alle 25-vuotiaiden sekä korkeasti koulutettujen keskuudessa. Koronapandemian takia kehitysyhteistyötä pitäisi kansalaisten mielestä suunnata enemmän terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

Tutkimusraportti: Suomalaisten mielipiteet kehitysyhteistyöstä / Juho Rahkonen (PDF)

Infografiikka

Viivakaavio, joka kuvaa osuutta suomalaisista, jotka pitävät kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä. Tiedot ovat vuodesta 2008 vuoteen 2020. Viiva kulkee pääosin 80 prosentin yläpuolella. Vuonna 2020 osuus on 78 prosenttia. Tarkemmat tiedot löytyvät tutkimusraportista. 45 % suomalaisista kokee, että Suomella on eniten annettavaa kehitysyhteistyössä koulutuksen alueella. Mihin Suomen pitäisi koronapandemian takia suunnata kehitysyhteistyötä? Kolme eniten kannatusta saanutta vastausta ovat: terveydenhuolto, koulutus ja opetus sekä vesi ja sanitaatio.