Kehityspoliittinen tilausselvitys: Connecting Africa - Perspectives for Energy, Transport, Digitalisation and Research and Innovation

Ulkoministeriö teetti vuonna 2020 niin sanotun kehityspoliittisen tilausselvityksen Afrikan yhteyspolitiikasta. Selvityksen on tehnyt tutkijaryhmä, johon kuuluivat väitöskirjatutkija Eva Nilsson Hanken Svenska Handelshögskolanista, tohtori Obert Hodzi Liverpoolin yliopistosta, tohtoriopiskelija Neema Komba Hanken Svenska Handelshögskolanista, professori Erkki Sutinen Turun yliopistosta, dosentti Mika Kautonen Tampereen yliopistosta ja vanhempi tutkija, professori Liisa Laakso Pohjoismaisesta Afrikka-instituutista.

Connecting Africa (englanniksi, PDF, 77 sivua, 3,4 Mt)  (avautuu uuteen ikkunaan)

Tilausselvitykset eivät ole varsinaisesti tieteellisiä tutkimuksia, vaan nimensä mukaisesti selvityksiä. Niiden tekijät ovat kuitenkin akateemisesti päteviä tutkijoita ja ne perustuvat tutkimustietoon.

Selvitys käsittelee Afrikan yhteyspolitiikkaa neljällä keskeisellä sektorilla: energia, liikenne, digitalisaatio sekä tutkimus ja innovaatiot. Kysymyksenasettelu esitellään johdantoluvussa.

Kutakin sektoria koskeva luku sisältää lyhyen yhteenvedon, yleiskatsauksen sektorista ja katsauksen politiikka- ja investointiympäristöön. Yhteyspolitiikkaa tarkastellaan sekä Afrikan maanosan sisällä että suhteissa muuhun maailmaan.

Tilausselvityksen yhtenä tarkoituksena on myötävaikuttaa Suomen ja EU:n Afrikka-politiikkaan. Siksi kukin luku sisältää myös tekijöiden suosituksia Suomelle ja EU:lle.

Loppulukuun on koottu tiivistelmä eri sektoreita koskevista johtopäätöksistä. Meneillään oleva COVID-19 pandemiakriisi korostaa entisestään Afrikan yhteyspolitiikan merkitystä.