Utvecklingspolitiskt program – Statsrådets principbeslut 2004

Utvecklingspolitiskt program – Statsrådets principbeslut 2004

Utvecklingspolitiskt program – Statsrådets principbeslut 2004 (PDF, 780 kbyte)

Kehityspoliittinen ohjelma – Valtioneuvoston periaatepäätös 2004 (PDF, 780 kbyte)

Development Policy – Government Resolution 2004 (PDF, 780 kbyte)

El Programa político de cooperacion internacional de Finlandia 2004 (PDF, 780 kbyte)