Kehitysevaluoinnin vuosiraportti 2021

Mitä evaluoinnit kertovat Suomen kehityspolitiikasta ja yhteistyöstä? Kehitysevaluoinnin vuosiraportti vetää yhteen keskeisimmät tulokset vuonna 2021 valmistuneista evaluoinneista ja avaa evaluoinnin uudistumista. Evaluoinnitkin hyötyvät mukautuvuudesta ja innovatiivisuudesta sekä kokonaisvaltaisuudesta. Tärkeää onkin varmistaa evaluointien käyttö ja hyödyllisyys vaarantamatta evaluointien riippumattomuutta.

Vuonna 2021 valmistuneet evaluoinnit kehitysyhteistyöstä Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa, Vietnamin ja Suomen yhteistyön siirtymästä sekä vesidiplomatiasta kohdistuivat mielenkiintoisiin ja ajankohtaisiin kehityspolitiikan ja -yhteistyön kysymyksiin. Vuosiraportti nostaa esille näiden evaluointien keskeiset tulokset ja suositukset.

Vuosiraportissa keskustellaan myös evaluointien käytettävyydestä ja riippumattomuudesta sekä esitellään kansainvälistä yhteistyötä, joka on olennainen osa evaluointiyksikön toimintaa. Tämä työ antaa toisaalta mahdollisuuden oppia mutta myös vaikuttaa tuloksellisuuteen.

Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (GEF) tekee arvokasta evaluointityötä. Vieraskynäartikkelissa GEFin evaluointitoimiston johtaja korostaa kokonaisvaltaisen näkemyksen tärkeyttä evaluoinneissa. Evaluoinnin tulee hahmottaa kohde kokonaisvaltaisesti, ja niissä tulee huomioida sekä ihmisten että ympäristön järjestelmät.

Vuosiraportissa esitellään mukautuvaa ohjausta (adaptive management), jolla voidaan vahvistaa toiminnan tuloksellisuutta epävarmoissa ja monimutkaisissa toimin­taympäristöissä. Myös evaluoinnit hyötyvät mukautuvuudesta ja innovatiivisuudesta.

Lisäksi vuosiraporttiin on poimittu esimerkinomaisesti kehityspolitiikan tuloksia, joita evaluoinnit ovat nostaneet esille.

Raportti

Kehitysevaluoinnin vuosiraportti (pdf, 30 sivua, 2,1 MB)

2021 Annual Report on Evaluation – Selected Highlights (pdf, 4 pages, 250 KB)