Kansalliset vuoropuhelut rauhanvälityksessä – nousevasta aiheesta uusi julkaisu

Kansalliset vuoropuhelut rauhanvälityksessä – nousevasta aiheesta uusi julkaisu  

Julkaisussa pyritään lähentämään kansallisiin vuoropuheluihin liittyvien käsitteiden ja teorian suhdetta käytännön kenttätyöhön. 

Konfliktien määrä on maailmanlaajuisesti laskenut, mutta ne ovat samalla monimutkaistuneet, kuten Ukrainan ja Syyrian tilanne osoittaa. Ulkoministeriö on tarttunut tähän ajankohtaiseen aiheeseen ja laatinut kansallisia vuoropuheluja ja niiden merkitystä konfliktimaiden sisäisen sovinnon löytymisessä käsittelevän julkaisun National Dialogue and Internal Mediation Processes: Perspectives on Theory and Practice.

Kansallisella vuoropuhelulla tarkoitetaan prosessia, jossa paikalliset toimijat keskustelevat ja ratkaisevat kysymyksiä kuten valtiojärjestelmä, uusi perustuslaki, vaalit, armeijan ja aseellisten ryhmien yhdistäminen ja vähemmistöjen oikeudet. Konfliktin ulkopuolisten rooli on tarjota apua ja tukea.

Julkaisu perustuu ulkoministeriön yhteistyökumppaneineen keväällä 2014 järjestämän kansainvälisen National Dialogue and Mediation Processes -konferenssin keskusteluihin ja taustatutkimuksiin.

Konferenssin teemana olivat rauhanprosessit hauraissa valtioissa, kansalliset vuoropuhelut ja rauhanvälitys.

Julkaisussa pyritään lähentämään kansallisiin vuoropuheluihin liittyvien käsitteiden ja teorian suhdetta käytännön kenttätyöhön. Lisäksi julkaisussa tarkastellaan esimerkkejä: Etelä-Afrikka, jossa kansallinen vuoropuhelu käytiin 20 vuotta sitten; Jemen, jossa vuoropuhelu päättyi vain vähän aikaa sitten; Myanmar, jossa prosessi on parhaillaan käynnistymässä; sekä Syyria, jossa etsitään mahdollisuuksia rauhanprosessin käynnistämiselle eri tasoilla.

Eri maiden kokemusten vertailu on hyödyksi alan kehittymiselle ja tärkeää Suomen rauhanvälitystoiminnalle sekä kansallisten vuoropuheluiden tukemiselle. Julkaisun kirjoittajien joukkoon lukeutuu alan kansainvälisiä ja kotimaisia huippuasiantuntijoita.