Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka (2005)

Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehitysyhteistyö (2005) (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 124 sivua, 856 kt)

ISBN 951-724-503-3

Tämä selvitys on katsaus ja hakuteos kansainvälisistä ympäristösopimuksista ja niihin liittyvästä Suomen kehitysyhteistyöstä. Sen on tarkoitus edistää Suomen kehitysyhteistyön ja ympäristönäkökulman yhdentämistä sekä palvella asiasta kiinnostuneita virkamiehiä, opiskelijoita, tutkijoita ja kansalaisjärjestöjä.

ympäristö