Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvä lainsäädäntö

Mietinnön tavoitteena on erityisesti EU:n yhteisvastuu-  ja keskinäisen avunannon lausekkeiden mukaisten velvoitteiden kansallinen täytäntöönpano ja sen varmistaminen, että Suomella on tarkoituksenmukainen päätöksentekovalmius avun antamiseen ja vastaanottamiseen. Mietinnön taustalla ovat myös vuoden 2012 turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa todetut selvitystarpeet.

Mietintöä valmistelleessa työryhmässä oli mukana tasavallan presidentin kanslian, valtioneuvoston kanslian, ulkoasiainministeriön, oikeusministeriön, sisäministeriön, puolustusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön edustajat.

Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvä lainsäädäntö. Työryhmän mietintö (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 512 kb)

Tässä palvelussa myös

ulko- ja turvallisuuspolitiikka