Julkaisu: Verotus ja kehitys -toimintaohjelma 2016–2019

Verotus ja kehitys -toimintaohjelma toimeenpanee hallitusohjelman ja hallituksen kehityspoliittisen selonteon painopisteitä kehitysmaiden veropohjan vahvistamises­ta.

Ohjelma luo pohjan veropohjan laajentamisen lisäksi kehitysmaiden toimivan yhteiskunnan rakentamiseen. Toimintaohjelma toteuttaa ulkominis­teriön ja kehityspolitiikan osalta hallituksen veronkierron vastaista toimintasuunni­telmaa ja yhteiskuntavastuun työohjelmaa. Toimintaohjelma kokoaa yhteen Suomen neljä tavoitetta kehitysmaiden verotuksen vahvistamisesta vuosille 2016–2019.

Verotus ja kehitys -toimintaohjelma (avautuu uuteen ikkunaan)

kestävä kehitys