Ulkoasiainministeriön myöntämää humanitaarista apua ja sen varainkäyttöä koskeva ohjeistus

Ulkoasiainministeriön myöntämää humanitaarista apua ja sen varainkäyttöä koskeva ohjeistus (avautuu uuteen ikkunaan)

Tämän ohjeistuksen tavoitteena on ohjata ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista rahoitettavan humanitaarisen avun varainkäyttöä ja määritellä rahoitukseen liittyvät periaatteet, kriteerit ja menettelytavat. Ohjeistus selkeyttää sitä, miten Suomi toiminnassaan toteuttaa OECDDAC: ssa ja EU:ssa hyväksyttyjä Hyvän humanitaarisen avunannon periaatteita (Good Humanitarian Donorship Principles, GHD, 2006).

Ohjeistusta sovelletaan YK-järjestöjen, Punaisen Ristin ja Puolikuun liikkeen ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen humanitaarisen työn tukemiseen. Hallinnolliset menettelytavat saattavat poiketa toisistaan riippuen siitä onko kyseessä YK-järjestö, Punaisen Ristin ja Puolikuun liike tai suomalainen kansalaisjärjestö. Lisäksi ohjeistuksessa on kiteytetty humanitaarisen miinatoiminnan periaatteet1, vaikka ohjeistusta ei muilta osin siihen sovelleta.