Publikation: Enkät om internationalisering och handelshinder 2013

Enkät om internationalisering och handelshinder 2013

Hösten 2012 kartlade utrikesministeriet och Team Finland de svårigheter som finländska företag stöter på när de blir internationella och bedriver handel utomlands. Resultaten av enkäten publicerades den 28 maj 2013. Enkäten om internationalisering och handelshinder är den första i sitt slag. De finländska företagens erfarenheter av handelshinder har kartlagts tidigare, senast 2009.

Kring 600 företag svarade på enkäten. På basis av sin omsättning och branscherna de representerar står de för majoriteten av Finlands utrikeshandel. Över 90 procent av de som svarade är små och medelstora företag.

Utredningen visar att handelshindren ökat under de senaste åren. De flesta hindren har att göra med exporten och importen av varor. När det gäller internationalisering riktar sig företagens intresse i främsta hand mot de exportmarknader som redan nu är betydande.

Utredningen visar också att de offentliga internationaliseringstjänsterna fortfarande är viktiga för företagen. Bland annat de handelsfrämjande resorna under ledning av en minister anses nyttiga.


Enkät om internationalisering och handelshinder 2013 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 594 KB)