INGO-tuen arviointi: Tuettujen kansainvälisten kansalaisjärjestöjen ihmisoikeusvaikuttamistoiminta

Arviointi tarkasteli kansanvälisten kansalaisjärjestöjen (ns. INGOt) ihmisoikeuksiin liittyvän vaikuttamistyön laatua ja osana Suomen ulkopoliittista keinovoimaa. Arvioinnin mukaan INGO-yhteistyö tukee Suomen ulkopoliittisia (ihmisoikeuspolitiikan ja kehityspolitikan) tavoitteita lyhyellä, keskipitkällä sekä pitkällä aikavälillä.

 

Arviointiraportissa todetaan, että tuetut järjestöt ovat toimineet ammattimaisesti ja näkyvästi vaikuttamistyön saralla Vaikuttamistyö itsessään vaihtelee tuettujen INGO-organisaatioiden mandaatin sekä rakenteen mukaan, ja kattaa mm. tutkimustoimintaa, kansainvälisillä ja alueellisilla ihmisoikeusfoorumeilla vaikuttamista ja ruohonjuuritason kapasiteetinvahvistamista.  Arviointi antaa kymmenen suositusta. Tulevaisuudessa suositellaan mm. INGO-yhteistyön huomioimista ohjaavissa politiikka-asiakirjoissa, monipuolisemmin erilaisten (alueellisten, kansainvälisten) järjestöjen rahoittamista eri ryhmien oikeuksia edistävän vaikuttamistyön tukemiseksi, koordinaation lisäämistä donorien kesken, sekä tiiviimpää strategista yhteistyötä ja vuoropuhelua edustustotasolla INGOjen kanssa.

Arviointiraportti

Review:  Human Rights Advocacy of International Non-Governmental Organizations (INGOs) (pdf, 1,42 MB, 126 sivua)