INGO-tuen arviointi: Tuettujen kansainvälisten kansalaisjärjestöjen ihmisoikeusvaikuttamistoiminta

Arviointi tarkasteli kansanvälisten kansalaisjärjestöjen (ns. INGOt) ihmisoikeuksiin liittyvän vaikuttamistyön laatua ja osana Suomen ulkopoliittista keinovoimaa. Arvioinnin mukaan INGO-yhteistyö tukee Suomen ulkopoliittisia (ihmisoikeuspolitiikan ja kehityspolitikan) tavoitteita lyhyellä, keskipitkällä sekä pitkällä aikavälillä.

 

Arviointiraportissa todetaan, että tuetut järjestöt ovat toimineet ammattimaisesti ja näkyvästi vaikuttamistyön sara lla Vaikuttamistyö itsessään vaihtelee tuettujen INGO-organisaatioiden mandaatin sekä rakenteen mukaan, ja kattaa mm. tutkimustoimintaa, kansainvälisillä ja alueellisilla ihmisoikeusfoorumeilla vaikuttamista ja ruohonjuuritason kapasiteetinvahvistamista.  Arviointi antaa kymmenen suositusta. Tulevaisuudessa suositellaan mm. INGO-yhteistyön huomioimista ohjaavissa politiikka-asiakirjoissa, monipuolisemmin erilaisten (alueellisten, kansainvälisten) järjestöjen rahoittamista eri ryhmien oikeuksia edistävän vaikuttamistyön tukemiseksi, koordinaation lisäämistä donorien kesken, sekä tiiviimpää strategista yhteistyötä ja vuoropuhelua edustustotasolla INGOjen kanssa.

Arviointiraportti

Review:  Human Rights Advocacy of International Non-Governmental Organizations (INGOs) (pdf, 1,42 MB, 126 sivua)