Fomevidas-ohjelman loppuevaluointi

Fomevidas-ohjelman loppuevaluointi

Informe Final (PDF, espanjankielinen)

Anexos Informe final (PDF, espanjankielinen)

FOMEVIDAS-ohjelman (2004–2010) tavoitteena oli edistää maaseudun kehitystä ja vähentää köyhyyttä Boaco- ja Chontales -provinssien alueella Nicaraguassa. ORGUT Consulting AB teki ohjelmasta loppuevaluaation vuonna 2011.

FOMEVIDASin hankesuunnitelma perustui aiempien ohjelmien evaluaatioihin (mm. PRODEGA, FADES ja NICAMUEBLE), joissa köyhyyden vähentämis- ja tasa-arvokysymyksiä ei aina määritelty riittävän selkeästi. FOMEVIDAS -ohjelman metodiksi valittiin niin sanottu kestävän toimeentulon lähestymistapa (Sustainable Livelyhoods Approach), jota pidetään soveltuvana köyhillä maaseutualueilla. Ohjelman toimeenpano perustui pienien hankkeiden toteuttamiseen yhteisö- ja aluetasolla.

Ohjelma keskittyi maataloustuotannon, veden ja sanitaation, yhteisöllinen infrastruktuurin, organisaatioiden ja osuuskuntien sekä maatalouden ulkopuolisen työllisyyden vahvistamiseen. Toteutettavat toimet päätettiin yhteisöissä tehtyjen analyysien pohjalta. Ohjelma vahvisti kansallisen vastinparin, Maaseudun kehittämisinstituutin (Institute of Rural Development IRD), kapasiteettia toimia erityisen haavoittuvilla alueilla.

Ohjelmat tulokset olivat evaluaation mukaan vaihtelevia. Hallitus liitti kestävän toimeentulon lähestymistavan hyvin selkeästi omaan tavoitteeseensa köyhyyden poistamisesta ja myös Maaseudun kehittämisinstituutti piti FOMEVIDASia korkean prioriteetin ohjelmana. Evaluaatio antaa hyvän arvosanan ohjelman soveltuvuudesta ja relevanssista alueilla, joilla sitä toteutettiin. Tulokset ohjelman vaikuttavuudessa vaihtelevat riippuen toiminnan luonteesta, alueesta ja yhteisön sitoutumisesta hankkeeseen. Evaluaation mukaan vesi- ja sanitaatiohankkeilla oli suurin vaikutus.

Monitoroinnin ja evaluaation suuri vaikeus oli, ettei ohjelmassa kyetty määrittelemään tarkkaa lähtötilannetta. Toteutettu monitorointijärjestelmä ei ollut kovin tehokas tietojen keruussa ja niiden hallinnoinnissa, mikä vaikeutti ohjelman tehokkuuden arviointia. Tästä johtuen myös Maaseudun kehittämisinstituutilla oli vaikeuksia seurata ohjelman toimintoja ja tuloksia.

Evaluaatiossa todetaan, että pienten hankkeiden toteuttaminen pienellä budjetilla ja tiukalla aikataululla ei ollut paras mahdollinen toimintatapa. Poikkeuksena tähän olivat esimerkiksi vesihuoltohankkeet, joissa nämä asiat eivät osoittautuneet ongelmallisiksi