Evaluoitavuusselvitys ihmisoikeusperustaisesta lähestymistavasta Suomen kehitysyhteistyöpolitiikassa tulevaan arviointiin liittyen

Evaluoitavuusselvitys ihmisoikeusperustaisesta lähestymistavasta Suomen kehitysyhteistyöpolitiikassa tulevaan arviointiin liittyen

Selvityksen tarkoituksena oli tarkastella Suomen ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan (Human Rights Based Approach, HRBA) toteutuksen evaluoitavuutta ja antaa tietoa tulevalle arvioinnille HRBA:n toteuttamisesta Suomen kehitysyhteistyössä ja -politiikassa vuosina 2012 - 2018. Suomen ulkoministeriö tilasi selvityksen.

Selvityksessä tarkasteltiin Suomen HRBA-politiikan, -strategioiden ja -ohjeiden johdonmukaisuutta, tehtiin meta-analyysi ulkoministeriön aiemmin teettämistä arvioinneista sekä verrattiin muiden pohjoismaisten ja samanhenkisten maiden teettämiä arviointeja. Lisäksi tehtiin evaluoitavuusselvitys.

Selvitysraportti

Review of Human Rights-Based Approach in Finland’s Development Policy related to Forthcoming Evaluation (englanniksi, PDF, 112 sivua, 1 Mt)