Evaluointiraportti: Ulkoministeriön maaohjelmien soveltuvuus hauraissa maissa ja konfliktiympäristöissä tehtävään kehityspolitiikkaan ja -yhteistyöhön

Evaluoinnissa tarkasteltiin, kuinka Suomen kehitysyhteistyön maaohjelmien laadinta ja seuranta palvelevat kehitysyhteistyön suunnittelua ja toteutusta hauraissa tai konfliktiympäristöissä. Maaliskuussa 2019 käynnistynyt arviointi perustuu maaohjelmien tulosohjausjärjestelmän analyysiin, sidosryhmähaastatteluihin, avun määrälliseen analyysiin sekä 64:n hankkeen dokumenttianalyyseihin. Evaluointitietoa kerättiin myös kenttämatkoilla, jotka tehtiin Afganistaniin, Libanoniin (liittyen Syyria-Irak -ohjelmaan), Myanmariin, miehitetylle Palestiinalaisalueelle ja Somaliaan.

Arvioinnin tärkeimmät johtopäätökset olivat, että vaikka nykyisellään maaohjelmien merkitys hauraissa maissa ja olosuhteissa vaihtelee ja niiden laatiminen tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa Suomen kehitysyhteistyön sisäistä ja ulkoista johdonmukaisuutta.

Kehitysyhteistyön tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta maaohjelmilla oli myönteinen, mutta suurelta osin passiivinen rooli.

Raportissa vahvistetaan, että Suomi tunnetaan hauraissa maissa ja alueilla periaatteitaan kunnioittavana ja puolueettomana toimijana, ja suositellaan hyvän maineen hyödyntämistä jatkossa entistä paremmin.

Kehitysyhteistyön voisi kytkeä paremmin keskipitkän aikavälin tavoitteisiin, mukaan lukien rauhanrakennus. Evaluoinnin mukaan maaohjelmissa on löydetty oikeat yhteistyökumppanit ja saavutettu arvokkaita tuloksia, mutta ne eivät vielä muodosta kokonaisuutta, joka olisi enemmän kuin osiensa summa. Raportissa rohkaistaan tukemaan entistäkin paremmin ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan toteuttamista.

Evaluointiraportti ”Adapting for Change: Country Strategy Approach in Fragile Contexts” koostuu kahdesta osasta:

  • Volume 1, 2020/2a vetää yhteen ja esittelee evaluoinnin tulokset, johtopäätökset ja suositukset
  • Volume 2, 2020/2b, ”Case Studies”, taas esittelee mainittuja maa- ja alue-esimerkkejä koskevat evaluointitulokset.

Evaluointiraportti

Adapting to Change: Country Strategy Approach in Fragile Contexts, Volume 1, Synthesis report (avautuu uuteen ikkunaan) (englanniksi, PDF, 180 sivua, 1,7 MB)

Adapting to Change: Country Strategy Approach in Fragile Contexts, Volume 2, Case Studies (avautuu uuteen ikkunaan) (englanniksi, PDF, 236 sivua, 5,3 MB)

Tiivistelmä

Adapting for Change: Country Strategy Approach in Fragile Contexts - selected highlights of the evaluation report (avautuu uuteen ikkunaan) (englanniksi, PDF, 4 sivua, 229 KB)

Ministeriön näkokulma evaluointiin

Johdon päätös tulosten toimeenpanosta (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 4 sivua, 161 kt)

PowerPoint -esitys evaluoinnin tuloksista

Webinar 7.5.2020 - Adapting for Change - Country Strategies in Fragile Contexts - evaluation results (avautuu uuteen ikkunaan) (englanniksi, PDF, 15 sivua, 1,63 MB)

Johdon päätös evaluoinnin suositusten toimeenpanosta 

Johdon päätös hauraiden maiden maaohjelmointia koskevan evaluoinnin suositusten toimeenpanosta (suomeksi, PDF, 2 sivua, 160 KB)