Evaluointiraportti: Suomen kehitysyhteistyö opetussektorilla

Tässä riippumattomassa evaluoinnissa tarkasteltiin, miten Suomi on edistänyt globaalia kehitystä opetussektorilla vuosina 2019-2022 ja millainen rooli sillä voisi olla tulevaisuudessa. Evaluoinnissa analysoitiin, miten hyvin monitoimijayhteistyö on onnistunut ja mihin suuntaan toimintaa tulisi kehittää.

Suomi on osoittanut sitoutuneensa koulutuksen kehittämiseen. Kuitenkin Suomen jatkuva ja kasvava sitoutuminen on elintärkeää, ja sen maine saattaa kärsiä, jos rahoitusta vähennetään. Suomen toiminta maailmanlaajuiseen oppimiskriisiin vastaamiseksi on edelleen erittäin ajankohtainen. Saavutuksiin lukeutuvat parannukset inklusiivisessa opetuksessa, tyttöjen osallistumisessa, politiikkalinjauksissa, opetuskäytännöissä ja kouluympäristöissä. Kahdenvälinen yhteistyö on Suomen menestyksen kulmakivi. Monitoimijamenetelmä vaatii hienosäätöä, yhteistä näkemystä ja eri toimijoiden potentiaalin parempaa hyödyntämistä.  Lapset kirjoittavat liitutaululle.

Evaluointi suosittelee, että Suomi selkiyttäisi yhteistä visiotaan monitoimijayhteistyölle opetusalan kehitysyhteistyössä. Ulkoministeriön tulisi suunnata rajalliset resurssinsa strategisemmin ja niitä paremmin priorisoiden. Painopiste tulisi olla perusopetuksessa, erityisesti oikeusperustaisessa inklusiivisessa opetuksessa. Lisäsi tulisi vahvistaa opetusta kriisiolosuhteissa sekä rakentaa kriisinkestäviä ja muutosjoustavia koulutusjärjestelmiä. Suomen tulisi päivittää kansainvälisen roolinsa perusta niin, että se korostaisi koulutuksen läpileikkaavaa merkitystä kestävän kehityksen sektoreilla. Parannuksia resursointiin, koordinaatioon ja seurantaan tarvitaan.

Syksyllä 2022 käynnistynyt evaluointi perustui sille laadittuun muutosteoriaan, joka perustuu ulkoministeriön kahteen viimeisimpään opetussektoria koskevaan tuloskehikkoon sekä maaohjelmiin. Löydökset perustuvat dokumenttianalyysiin, 101:een haastatteluun, joista 49 toteutettiin maatasolla sekä Delfoi-menetelmään, johon osallistui 27 kansallista ja kansainvälistä alan asiantuntijaa.  

Maakohtaisia case-analyysejä tehtiin Suomen pitkäaikaisen yhteistyön maista (Etiopia, Nepal, Palestiina). Lisäksi toteutettiin kaksi teemakohtaista case-analyysiä ammatillisesta koulutuksesta Ukrainassa ja opettajankoulutuksesta Mosambikissa. 

Evaluointiraportti koostuu kahdesta osasta:

Volume 1, 2023:7, ”Main Report” vetää yhteen ja esittelee evaluoinnin tulokset, johtopäätökset ja suositukset. (PDF; 348 sivua; 12,4 MB)

Volume 2, 2023:7, ”Case Study Reports” esittelee yllä mainittuja case-tapauksia. (PDF; 153 sivua; 6,7 MB)

Tiivistelmä: 

Sustaining Excellence: Finland’s Commitment to Education Worldwide (PDF; 5 sivua; 527 kB)

Aineistoa esittelytilaisuudesta:

Evaluointitiimin PowerPoint-esitelmä (PDF, 672 kB)

Videotervehdys: YK:n Education Cannot Wait –rahaston toiminnanjohtaja Yasmine Sherif (video)(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Videotallenne esittelytilaisuudesta (video)(Linkki toiselle web-sivustolle.)