Evaluointiraportti: Puoliväliarvio Suomen kahdenvälisestä vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniahankkeesta Etiopiassa (COWASH IV)

Ulkoministeriö teetti kesällä 2023 ulkopuolisen puoliväliarvion Suomen kahdenvälisestä vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniahankkeen neljännestä vaiheesta Etiopiassa (COWASH IV).

Kahdenvälisen hankkeen tavoitteena on lisätä puhtaan veden saatavuutta, parantaa sanitaatiota ja hygieniaa
Etiopian maaseudulla. Hanke edistää yhteisöjohtoisen toimintamallin (Community Managed Project, CMP) käyttöä vesihuolto- ja sanitaatiopalvelujen tuottamisessa.

Puoliväliarviointi totesi tuen merkitykselliseksi ja että hanke on saavuttanut hyvin puolivälin tavoitteensa huolimatta viivästyksistä, joita ovat aiheuttaneet erityisesti koronapandemia ja Pohjois-Etiopian konflikti. Sukupuolten tasa-arvo, naisten voimaannuttaminen ja vammaisinkluusio ovat vahvasti integroituja hankkeeseen.

Report cover with multiple water-related photos. Puoliväliarvio suositti paikallistason kapasiteetin kehittämisen ja naisten osallistumisen vahvistamista edelleen. Erityistä huomiota pitää kiinnittää sanitaatioon, vesiturvallisuuden suunnitteluun ja rakentamisen laatuun. Suosituksena oli myös projektin jatkaminen yhdeksällä kuukaudella. Huomioimalla evaluoinnin johtopäätökset ja suositukset hanke kehittää toteutusta saavuttaakseen asetetut tavoitteet paremmin.

Evaluointiraportti

Mid-term Evaluation of the Community-Led Accelerated Water, Sanitation and Hygiene Project in Ethiopia, Phase IV (ECOWASH IV). (PDF, 4.5 MB)