Evaluointiraportti: MOPAN 2015–2021

Multilateral Organisation Performance Assessment Network (MOPAN) on verkosto, joka koostuu 21 maasta ja joka arvioi monenkeskisten organisaatioiden kuten YK-järjestöjen toimintaa. Vuonna 2020 MOPANista tehty itsenäinen evaluointi kattoi vuodet 2015-2021 ja tarkasteli MOPANin tehokkuutta, tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Evaluointi totesi muun muassa, että viimeisen kuuden vuoden ajan MOPAN-sihteeristö on kasvanut ja se on toteuttanut tehtäväänsä hyvin, vahvistanut MOPAN arviointien luotettavuutta ja kattavuutta sekä edistänyt oppimista. Toimenpiteet ovat johtaneet arviointien vuosittaisen lukumäärän kasvuun, parempaan organisaatioiden kattavuuteen ja sidosryhmien näkemyksiin arviointien luotettavuudesta. 

Jäsenmaat ja monenkeskiset organisaatiot käyttävät MOPAN-arviointeja eri tavoin. Suurin osa jäsenmaista käyttää arviointiraportteja monenkeskisen avun tilivelvollisuutta palvelevissa prosesseissa, mutta niitä ei  käytetä systemaattisesti seurantaan tai vuoropuheluun monenkeskisten organisaatioiden kanssa. Suomi on yksi aktiivisin  MOPAN-raporttien käyttäjä.

Jotkut monenkeskiset organisaatiot käyttävät MOPAN-arviointeja itse, vaikka ne eivät vastaisikaan heidän tarpeitaan. Toiset puolestaan käyttävät niitä aloittaakseen vuoropuhelun, mutta jäsenmaat ovat harvoin vastanneet sellaiseen tilaisuuteen.

MOPANin uudet analyyttiset tuotteet ovat osoittaneet, että se kykenee tuottamaan luotettavia oppimista tukevia tuotteita, jotka tehdään usein osallistavammin ja joita sekä jäsenmaat että järjestöt käyttävät.  Tiedon välittämistä ja käyttöä voisi kuitenkin vielä vahvistaa.

Evaluointi teki yhdeksän suositusta. MOPANin tulisi tarkentaa sitä, miten sen toiminta tukee monenkeskisten organisaatioiden suoriutumista ja samalla jäsenmaiden tilivelvollisuustarpeita. Vastaavasti MOPANin tulisi kartoittaa uusia strategioita, joilla tavoiteltuja muutoksia monenkeskisissä organisaatoissa saataisiin alulle. Sen tulisi myös tehostaa arviointimenetelmäänsä. MOPANin tulisi käyttää oppimista tukevia tuotoksiaan tukemaan selkeitä politiikkatavoitteita. Sihteeristön tulisi tukea jäsenmaita arviointien käytössä ja järjestäytyä omaksi itsenäiseksi toimijaksi.

MOPANin jäsenmaiden puolestaan tulisi ottaa käyttöön keskipitkän aikavälin strateginen visio ja erityisiä tilivelvollisuusproseseja, jotka sitä tukevat. Niiden tulisi myös määritellä ja sitoa ei-rahallinen tukensa osuus MOPAN:in toiminnalle sekä päättää keskeisistä mittareista, jotka vastaavat jäsenten raportointitarpeita.

Suomi toimi evaluoinnin referenssiryhmässä.

Raportti

External Evaluation of MOPAN: 2015–21(Linkki toiselle web-sivustolle.) (linkki MOPANin verkkosivuille, englanniksi)