Evaluointiraportti: Ihmisoikeusperustaisuus Suomen kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä

Tässä riippumattomassa evaluoinnissa tarkasteltiin, miten ihmisoikeuksia ja niin kutsuttua ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa (HRBA) on toimeenpantu Suomen kehityspolitiikassa ja –yhteistyössä vuosina 2019-2021. Siinä analysoitiin, kuinka ihmisoikeudet näkyvät eri dokumenteissa käytetyssä kielessä, kuinka tuloksellisesti lähestymistapaa on toimeenpantu ja sen tuottamaa arvoa sekä lähestymistavan yhteyttä riskienhallintaan.

Evaluointi suosittelee, että vahvistetaan ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan säilyvän jatkossakin Suomen kehitysyhteistyön ohjaavana perusperiaatteena. Se tulisi näkyä ihmisoikeustavoitteissa, joita pyritään saavuttamaan sekä ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan prosesseissa, joita ulkoministeriö yhteistyökumppaneineen aloittaa.  Nyrkki pitelemässä piikkilankoja

Jotta lähestymistavalla saavutettaisiin nykyistä merkittävämpiä tuloksia, näkökulman tulisi laajeta lähestymistavan toimeenpanoon prosesseineen ja niiden tuloksiin sekä seurantaan. Tämä edellyttää, että ulkoministeriön ja sen kumppaneiden kykyä tehdä ihmisoikeusarviointeja, konflikti- ja valta-analyyseja sekä do no harm -analyyseja vahvistetaan. Myös seurannan ja raportoinnin järjestelmiä on kehitettävä.

Ulkoministeriön tulisi hyväksyä, että osa sen kumppaneista todennäköisesti pysyy ihmisoikeus- sensitiivisellä tasolla. Samalla osa kumppaneista kehittää jatkuvasti kykyään toimia enemmän progressiivisella tai transformatiivisella tasolla. Kehittyminen paremmaksi omalla tasollaan voisi olla tavoite. Ulkoministeriön tulisi myös tunnistaa tarkemmin kumppanit, jotka eivät täytä sensitiivisen tason vaatimuksia.

Syksyllä 2022 käynnistynyt evaluointi perustui sille laadittuun muutosteoriaan. Löydökset perustuvat kattavaan dokumenttianalyysiin, yli 250:een haastatteluun, kolmeen ryhmähaastatteluun sekä yhteistyökumppaneille lähetettyyn sähköiseen kyselyyn. Evaluoinnin osaksi teetettiin myös datatieteiden menetelmiä ja tekoälyä hyödyntävä dokumenttianalyysi.

Toimintaympäristökohtaisia case-analyysejä tehtiin Suomen pitkäaikaisen yhteistyön maista (Tansania, Mosambique), siirtymämaista (Sambia, Kenia, Vietnam) ja konfliktikonteksteista (Somalia, Kenia, Palestiina). Temaattiset case-analyysit tarkastelivat ihmisoikeusperustaisuutta edistäviä innovaatioita ja trendejä, yhteistyötä monenkeskisten organisaatioiden kanssa, kiistanalaisten aiheiden käsittelyä sekä oppeja vammaisten oikeuksien edistämisestä.

Evaluointiraportti:

Volume 1, 2023:5, ”Main Report” vetää yhteen ja esittelee evaluoinnin tulokset, johtopäätökset ja suositukset. (PDF; 251 sivua; 11.1 MB)

Volume 2, 2023:5, ”Case Study Reports” esittelee yllä mainittuja case-tapauksia. (PDF; 177 sivua; 7,8 MB)

Tiivistelmä:

Summary of the Evaluation and its Results (PDF; 5 pages; 380 kB)

Evaluoinnin tulosten esittely: 

PowerPoint presentation on the evaluation results (PDF)

Muu materiaali:

Report: Applying Data Science Techniques in the Evaluation of HRBA in Finland's Development Policy and Cooperation 2019-2021 (PDF; 83 pages; 5.3 MB)

Summary of the Results of the Data Science Analysis (PDF; 4 pages; 283 kB)

PowerPoint presentation on the Data Science results (PDF)

 

Jos haluat saada webinaaritallenteen, ota yhteyttä eva-11@gov.fi.