Evaluointikäsikirja

Evaluointikäsikirja

Lue näköisversio

Evaluation manual (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Evaluointi on kehityspolitiikan ja -yhteistyön riippumatonta analyysiä, jonka tarkoituksena on selvittää, saavutetaanko asetetut tavoitteet sekä ymmärtää, mikä yhteistyössä toimii ja miksi. Evaluointi tuottaa tältä pohjalta päätöksenteolle tietoa ja suosituksia, joiden perusteella yhteistyön laatua voidaan jatkuvasti kehittää.

Tärkeimpiä evaluonitikäsikirjan käyttäjäryhmiä ovat evaluointeja hallinnoivat virkamiehet sekä evaluointien toteuttamisesta vastaavat asiantuntijat sekä Suomessa että yhteistyömaissa. Käsikirja on tarkoitettu myös laajemmin kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita Suomen kehitysevaluoinnista sekä kehityspolitiikan ja -yhteistyön tuloksista.

Käsikirjan ensimmäinen osa esittelee kehitysevaluoinnin käsitteet, kansainväliset normit ja standardit. Toinen osa ohjaa evaluointiprosessia vaihe vaiheelta. Kolmannessa osassa esitellään lyhyesti budjettitukievaluointia.
Kaikki kommentit ja parannusehdotukset käsikirjan kehittämiseksi ovat erittäin tervetulleita. Ota yhteyttä EVA-11(a)formin.fi osoitteeseen!
 

Tässä palvelussa myös