Evaluointi: Viljelijäkerhot pienviljelijöiden apuna varallisuuden luomisessa Mosambikissa

Väliarviointi Mosambikilaisen ADPP-kansalaisjärjestön viljelijäkerhotoiminnan tukemisesta kahdessa läänissä; Sofala ja Zambézia vuosina 2014-2018. Hankkeella on pyritty vaikuttamaan köyhyyden vähenemiseen tehostamalla maanviljelyä ja lisäämällä viljelijöiden tuloja kestävällä tavalla.

Mid-Term Evaluation of the "Farmers' Clubs for Wealth Creation among Smallholder Farmers in Mozambique" (PDF, 12 Mt, 101 sivua)