Evaluointi: Vihreän talouden kumppanuusohjelma (PAGE)

Vihreän talouden kumppanuusohjelma (PAGE) on monivuotinen ohjelma, joka vastaa Rio +20:ssa tehtyyn kehotukseen tukea maita vihreän talouden politiikassa. PAGE on kumppanuusohjelma viiden YK:n järjestön - YK:n ympäristöohjelman (UNEP), Kansainvälisen työjärjestön (ILO), YK: n kehitysohjelman (UNDP), YK:n teollisen kehityksen järjestön (UNIDO) ja YK:n koulutus- ja tutkimusinstituutti (UNITAR). Väliarviointi arvioi hankkeen suoritusta tähän saakka (tarkoituksenmukaisuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden näkökulmista) ja määrittää hankkeen todennäköisyyttä saavuttaa suunnitellut tulokset ja vaikutukset, mukaan lukien niiden kestävyys. Arvioinnilla on kaksi päätavoitetta: (i) saada näyttöä tuloksista tilivelvollisuuden täyttämiseksi sekä (ii) edistää toiminnan kehittämistä, oppimista ja tiedon jakamista tuloksista sekä hankkeessa opitusta.

Mid-term Evaluation (MTE) of the project "Partnership for Action on Green Economy (PAGE)" (PDF, 650 Kb, 73 pages)