Evaluointi tietojohtamisesta: ”Miten opimme, johdamme ja teemme päätöksiä Suomen kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä”

Evaluointi tietojohtamisesta: ”Miten opimme, johdamme ja teemme päätöksiä Suomen kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä”

Evaluoinnin tarkoituksena on tukea ulkoministeriön tietojohtamista vahvistamalla tulostietoon perustuvaa oppimista ja päätöksentekoa kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön kaikilla hallinnan tasoilla sekä eri yhteistyömuodoissa. Se tutkii johtamis- ja päätöksentekoprosesseja oppimisen näkökulmasta: miten ministeriössä pystytään keräämään, hyödyntämään, oppimaan ja tiedottamaan päätöksistä dokumentoidun ja niin sanotun hiljaisen tiedon avulla.

Evaluointi toteutettiin teoriapohjaisena ja siinä käytettiin tietoon perustuvan oppimisen ja päätöksenteon muutosteoriaa. Evaluointitieto kerättiin haastattelujen, kenttämatkojen, työpajojen, verkkokyselyn ja dokumenttianalyysien avulla.

Evaluointi osoitti tulostietojen vaikuttavan vain kohtalaisesti oppimiseen ja päätöksentekoon ulkoministeriössä. Vaikka henkilökunta hyödynsi työssään toistuvasti ainakin jotain tulostietoa, tämä ei kuitenkaan johtanut tehokkaasti tietoon perustuvaan oppimiseen. Päätöksentekoon ulkoministeriössä vaikuttivat yleensä voimakkaammin poliittiset tavoitteet, käytettävissä oleva budjetti ja muut tekijät kuin tuloksiin perustuva tieto. Lisäksi evaluoinnissa todettiin, että nykyiset tiedonhallintajärjestelmät eivät ole varmista henkilökunnan pääsyä tarvittaviin asiakirjoihin ja niiden sisältämien tietojen analysointiin. Ulkoministeriön henkilöstö on kuitenkin hyvin motivoitunut käyttämään tulostietoja sekä uskoo siihen, että niitä hyödyntämällä voidaan vaikuttaa kehityspolitiikan ja -yhteistyön tuloksiin.

Suositusten avulla pyritään varmistamaan hiljaisen ja dokumentoidun tulostiedon sekä tietämyksen saatavuus sekä mahdollistamaan niiden rutiininomainen käyttö oppimisessa ja päätöksenteossa.

Evaluointiraportti

“How do we Learn, Manage and Make Deci­sions in Finland’s Development Policy and Cooperation” (englanniksi, PDF, 224 sivua, 3 Mt)

Ministriön näkökulma evaluointiin

Miten tietojohtaminen toteutuu Suomen kehityspolitiikassa? (suomeksi, PDF, 2 sivua, 148 kt)

arviointi
kognitiiviset prosessit
oppiminen
päätöksenteko
tietojohtaminen
tulosjohtaminen