Evaluointi: Suomen kahdenvälisten vesihankkeiden evaluaatio Nepalissa

Rippumaton evaluointi esittää tuloksia kahdesta bilateraalihankkeesta (Kaukolännen vesivarainhoitohanke 2016-2022 & Maaseudun vesi- ja sanitaatiohanke Länsi-Nepalissa 2008-2019). Evaluaatio kattoi Kaukolännen vesivarainhoitohankkeen kolme vaihetta ja Maaseudun vesi-ja sanitaatiohankkeen kaksi vaihetta.


Rippumaton evaluointi esittää tuloksia kahdesta bilateraalihankkeesta (Kaukolännen vesivarainhoitohanke 2016-2022 & Maaseudun vesi- ja sanitaatiohanke Länsi-Nepalissa 2008-2019). Evaluaatio kattoi Kaukolännen vesivarainhoitohankkeen kolme vaihetta ja Maaseudun vesi-ja sanitaatiohankkeen kaksi vaihetta. Hankkeet ovat suurimmat interventiot Nepalin vesisektorilla, Kaukolännen vesihankkeen kolmannen vaiheen ollessa Suomen suurin kahdenvälinen hanke. 

Evaluoinnin tarkoitus oli saada todennettua tietoa hankkeiden tuloksista Suomen ja Nepalin hallinnoille. Evaluaation tulokset toimivat oppimismahdollisuutena ja luovat pohjaa uusille hankesuunnitelmille. Evaluaation mukaan molemmat hankkeet ovat olleet tuloksellisia, tarkoituksenmukaisia, tehokkaita ja vaikuttavia. Erityisen tärkeänä pidettiin hankkeiden toimimista tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa ja sukupuolen välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden integroimista hankkeen jokaiselle tasolle.

Evaluointiraportti

Ex-Post Evaluation of Rural Water Supply and Sanitation Project in Western Nepal (RWSSP-WN) 2008-2019 and Final Evaluation of Rural Village Water Resources Management Project (RVWRMP) 2006-2022 (pdf, englanti, 127 sivua, 2,3 MB)